Thư mục

Nhúng mã HTML

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Cao Minh
tải lúc 11:35 22/11/2021
No_avatar
Vũ Huy Hùng
tải lúc 22:53 08/09/2021
No_avatar
Nguyễn Thị An
tải lúc 20:28 07/09/2021
No_avatar
Đoàn Quang Bia
tải lúc 14:15 14/08/2021
No_avatar
Hà Huy Đông
tải lúc 14:16 03/05/2021
No_avatarf
Lê Thị Thu SươngA
tải lúc 13:01 14/03/2021
No_avatar
Phuc Minh Tri
tải lúc 22:32 05/01/2021
No_avatar
đỗ cu tim
tải lúc 03:25 24/10/2020
No_avatar
trương ngọc khánh vân
tải lúc 14:44 08/10/2020
No_avatarf
Chu Bich Lien
tải lúc 10:03 01/05/2020
1994.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-avatar
Nguyễn Hoàng Việt
tải lúc 14:24 21/02/2020
No_avatarf
Hoàng Thị Dung
tải lúc 14:25 09/11/2019
No_avatarf
Phạm Thị Thu Mai
tải lúc 16:05 29/10/2019
No_avatar
Anh Kiet Chung Tan
tải lúc 23:11 25/08/2019
Avatar
Nguyễn Ngọc Phương
tải lúc 19:15 25/08/2019
No_avatarf
nguyễn thị kim dung
tải lúc 11:20 28/04/2019
Avatar
Nguyễn Quốc Việt Hùng
tải lúc 11:04 30/01/2019
No_avatarf
Lai Thi Sen
tải lúc 22:09 07/11/2018
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓