Thư mục

Nhúng mã HTML

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Đức
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Thanh Oai b
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 908 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2940 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này