Thư mục

Nhúng mã HTML

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Quang Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế VIP
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Trang Thi bài giảng trực tuyến trên mạng Violet
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2032 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này