Thư mục

Nhúng mã HTML

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Đề kiểm tra số 1

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
Mã đề
963
Môn thi: Toán 5
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ tên thí sinh: ..............................................................................

Ngày thi: ..........................................................................................


(Phần nội dung câu hỏi đã ẩn, nhấn chọn "Tham gia thi trực tuyến" phía dưới để hiển thị đầy đủ)

Lưu ý:
 • Đề thi gồm 12 câu trắc nghiệm từ Câu 1 đến Câu 12
 • Mỗi câu có 4 phương án trả lời (A, B, C, D) được trình bày trên 2 cột
 • Câu 1, 2, 3, 4: Học sinh chỉ cần chọn đáp án đúng.
 • Câu 5, 6, 7, 8, 9, 10: Học sinh chỉ cần điền đáp số, không cần viết lời giải.
 • Câu 11, 12: Học sinh phải trình bầy lời giải đầy đủ.
----- HẾT -----


NGƯỜI DUYỆT ĐỀ
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022
GIÁO VIÊN RA ĐỀTRƯƠNG HOÀNG ANH
Tham gia thi trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Người tạo đề: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày tạo: 11h:04' 08-05-2020
Số lượng câu hỏi: 12 câu hỏi
Thời gian làm bài: 45 phút
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến