Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

543362f86bb0f4eacbba90283dccf0ddpowerpointtemplatespresentationstyles.jpg Cac_hien_tuong_be_mat_cua_chat_long.swf 1ghep_cay_rau.swf

ĐỀ THI  (0 bài)

BÀI TẬP  (0 bài)

DẤD  (4 bài)
12074447

Bài kiểm tra tổng hợp

Module “Bài kiểm tra tổng hợp” là một gói các bài tập được sử dụng trên một trang chiếu khi thiết kế bài giảng. Trong đó, nó cho phép tạo ra nhiều câu hỏi (từ 1 đến n), giới hạn thời gian thực hiện, đặt điểm chuẩn để học sinh có thể vượt qua và lựa chọn hình thức thực hiện dạng bài kiểm tra trắc nghiệm thông thường hay dưới dạng trò chơi giáo dục: Giáo viên khi thiết kế có thể lựa chọn nhiều dạng trắc nghiệm phong...

BÀI GIẢNG  (19 bài)

TEST  (3 bài)

ĐẤ  (1 bài)

KHOA  (0 bài)

TEST TU LIEU  (2 bài)

SCORM  (1 bài)

ADSA  (0 bài)

TEMP  (0 bài)