Thư mục

Nhúng mã HTML

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

ĐỀ THI  (37 bài)

BÀI TẬP  (0 bài)

DẤD  (5 bài)
13005839

đá đá dá đá

Nếu như mọi chuyện diễn ra bình thường thì lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức đã được tăng từ 1.490.000 lên 1.600.000 đồng từ ngày 01/7/2020 và ngày 01/7/2021 tới đây sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm. Nhưng, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hướng dẫn bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và chỉ còn quân đội, công an, cơ yếu được hưởng khoản phụ...

BÀI GIẢNG  (23 bài)

TEST  (5 bài)

ĐẤ  (1 bài)

TEST TU LIEU  (4 bài)

SCORM  (22 bài)

ADSA  (0 bài)

ABC  (0 bài)

TRAC NGHIEM  (0 bài)

ABC  (0 bài)